Skip to main content
Aktuelt

vY slår seg sammen med Lemon, EVE og Rift

By 22. april 2024No Comments

Fra venstre: Helge Nåvik (Rift) , Roald Grant (Lemon), Petter Bordal (Lemon), Chris Vonholm (vY/EVE), Michele Puliga (EVE) og Fredrik Rommen (vY)

vY, Lemon, EVE og Rift slår seg sammen og samler de sterkeste merkevarene innen rådgiving, kommunikasjon og 3D for eiendom under én paraply

Lemon, vY communication, EVE og Rift slår seg sammen og blir Nordens ledende eiendomsfokuserte byrå og 3D-leverandør. Tech-selskapet Marketer blir største eier i den nye gruppen, som har store ambisjoner for videre utvikling og vekst.

Petter Bordal, tidligere daglig leder og en av gründerne i Lemon, blir daglig leder i gruppen; “Det at Lemon, vY, EVE og Rift nå står sammen som en konstellasjon, med en solid og kompetent ledergruppe og fantastiske ansatte, øker både bredden og dybden på hva vi kan levere. Dette vil komme både nye og eksisterende kunder til gode», sier en fornøyd Bordal.

Lemon, vY, EVE og Rift har alle sterke merkevarer og gode kunderelasjoner innen eiendom, og er kjent for høykvalitetsleveranser i alle ledd. Proptech-selskapet Marketer blir største eier i konstellasjonen som vil utgjøre den ledende leverandøren av byråtjenester og 3D-visualiseringer for eiendom i Norden.

Med en solid og kompetent ledergruppe og fantastiske ansatte, øker både bredden og dybden på hva vi kan levere. Dette vil komme både nye og eksisterende kunder til gode.

«Vi vil fortsette å være fokusert mot eiendom, både bolig, fritidsbolig og næring – og nybyggprosjekter vil fortsette å være vår spesialitet. Vi skal være gruppen eiendomsbransjen går til for rådgiving, kommunikasjon, strategi og markedsføringsmateriell. Vi ser at teknologien utvikler seg ekstremt raskt, og skal være i front av denne utviklingen – både gjennom produkter vi selv utvikler og gjennom tilgang til Marketers anerkjente produktspekter», fortsetter Bordal.

Vi ser at teknologien utvikler seg ekstremt raskt, og skal være i front av denne utviklingen.

Den nye gruppen består av ca. 70 ansatte og omsetter for nærmere 100 MNOK. Målet er lønnsom organisk vekst gjennom samarbeid, kunnskapsdeling og nyutvikling, kombinert med muligheten for enda dypere spesialisering og bredde når de nå går sammen. Det åpnes for at andre selskaper kan bli med på reisen som en del av konstellasjonen, og gruppen inviterer både 3D-leverandører og eiendomsfokuserte byråer til å ta kontakt.

Ludvig Kraft, strategidirektør i Marketer, har bidratt i sammenslåingsprosessen og er glad for at ledelsen står samlet om strategien framover; “Vi har høye ambisjoner for det nye selskapet, og gleder oss til å følge og bistå i reisen selskapet nå er i gang med. Dette er første store steg i en konsolideringsstrategi der vi ønsker å samle alle de beste merkevarene innen byrå og 3D for eiendom under en paraply, for å utnytte stordriftsfordeler med fokus på deling av kunnskap, teknologi og nyutvikling. I tillegg ser vi tydelige fordeler som tett samarbeidspartner og eier, med store synergier på tvers av hele Marketer-gruppen. Kunnskapen byråene sitter med er uvurderlig for oss når vi videreutvikler vår teknologi, samtidig som byråene får fordelene av å benytte teknologien for å levere enda bedre tjenester til kundene”.

Dette er første store steg i en konsolideringsstrategi der vi ønsker å samle alle de beste merkevarene innen byrå og 3D for eiendom under en paraply, for å utnytte stordriftsfordeler med fokus på deling av kunnskap, teknologi og nyutvikling.

Fredrik Rommen, tidligere daglig leder i vY, vil tiltre som leder for byråsatsningen i den nye konstellasjonen: «Eiendomsbransjen, og spesielt nybyggsektoren, har vært gjennom en tung periode med fallende salg. Med denne konstellasjonen rigger vi oss for rekylen, som vi vet vil komme basert på det store underskuddet av boliger i Norden og Europa. Vi opplever allerede at pilene begynner å peke oppover, og vi gleder oss til å ta fatt på mulighetene sammen», sier Rommen.

Helge Nåvik, tidligere daglig leder og en av gründerne i Rift, sier at det kommende samarbeidet med EVE vil styrke gruppens samlede posisjon som leverandør av 3D-illustrasjoner i det nordiske markedet. «Sammen med erfarne reklamebyråer og teknologi fra Marketer kan vi nå tilby komplette og innovative løsninger til alle våre kunder», sier Nåvik.

Den nye konstellasjonen ser på Norden som sitt primærmarked, men har allerede en solid kundebase i Europa med kunder blant annet i Tyskland, Spania, Storbritannia, Italia og Østerrike. Foreløpig vil alle merkevarene leve videre – og selskapet ser fram til å oppdatere markedet med nytt gruppenavn over tid.

Amir F. Habhab, daglig leder i Marketer, er glad for å kunngjøre nyheten; “Når vi nå samler de sterkeste merkevarene innen rådgiving, kommunikasjon og 3D for eiendom under én paraply, blir det et mer robust selskap som kan ta større investeringer i nyutvikling og vekst. Vi gleder oss til å følge selskapet som eier og tett samarbeidspartner, og ser fram til at den nye ledergruppen med Petter Bordal i spissen skal ta gruppen til nye høyder”, sier Habhab.

vY 2022 - hei@vycom.no