Skip to main content
Aktuelt

Prismarkedsføring ved boligannonser

Prismarkedsføring ved boligannonser

Har du noen gang sett en boligannonse og ikke ant hvor mye boligen faktisk koster? Det er du nok ikke alene om. Her forteller vi om hvilke priser som MÅ og BØR opplyses om i boligannonsene.

Prismarkedsføring er en effektiv og informativ måte å kommunisere med kjøper på. Da ser kjøper umiddelbart om de er i boligens målgruppe eller ikke. For å gi kjøperen den rette informasjonen er det viktig å gi et totalbilde, både av boligen og prisen. Dette sikrer at forbruker ikke blir overrasket av uforutsette kostnader eller manglende informasjon som kan gi et negativt inntrykk av prosjektet og kundereisen.

Hvilken pris må jeg oppgi ved annonsering av prosjekterte boliger?
Markedsføringsloven jf. mfl. § 8 tredje ledd sier at hvis en annonse oppfordrer til kjøp, skal det opplyses om totalpris og ytelsens hovedegenskaper. Ved prosjekterte boliger er det vanlig at ikke alle boligens egenskaper er fastslått eller tilgjengelig i prosjektets tidlige faser. Men, når salget er i gang, prospektet er ute og boligvelger med fullstendig informasjon og totalpris er tilgjengelig; da er det viktig at alle omkostninger er inkludert i prisinformasjon for ikke å villede forbrukeren. Hensikten er at forbrukeren skal slippe å måtte regne seg frem til totalprisen.

Ved prismarkedsføringen må det klart og tydelig oppgis en summert totalpris. Totalprisen er den viktigste prisopplysningen for forbrukeren fordi den viser det samlede kostnadsbilde for boligen. Hvis kostnader er utelatt, eller priselementene oppgis på en slik måte at det blir opp til forbrukeren selv å regne seg frem til totalprisen, vil dette være i strid med markedsføringsloven. I tillegg til prisantydning/fastpris og fellesgjeld, inkluderer totalpris også alle øvrige omkostninger ved boligkjøpet. (Kilde: Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig, 3.2.2. Totalpris).

Ønsker du å markedsføre flere boliger i en og samme annonse, i stedet for enkeltleiligheter? Da bør du oppgi hele pris spennet, fra laveste til høyeste pris, slik at interessentene vet hvilket prissjikte boligene kommer til å ligge i. Dette vil gagne både utbygger og potensielle kjøpere da det er vesentlig informasjon som kan være avgjørende for om en interessent er en potensiell kjøper eller ikke. Jo mer forbrukerne vet om boligprosjektet før han/hun/hen melder interesse, jo høyere sjanse er det for at vedkommende er en potensiell kjøper.

Ved salg av prosjekterte boliger er det vanlig at næringsdrivende benytter én annonse til å markedsføre flere boliger samtidig. Boligene har da som regel ulik pris, avhengig av størrelse og andre variable kvaliteter. Ved slik annonsering blir markedsføringen lett villedende dersom det kun fokuseres på den laveste prisen i spennet. Dette gjelder særlig hvis «fra-prisen» kun er aktuell for et begrenset antall av boligene. I slike tilfeller bør man derfor oppgi hele prisspennet med laveste og høyeste pris. (Kilde: Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig, 4.2. Prisopplysninger).

For å oppsummere; totalpris må informeres om dersom annonseringen oppfordrer til kjøp av bolig. Dersom du markedsfører flere enheter i samme annonse, og hvor boligene varierer i pris, bør du oppgi fra og til pris – ikke bare fra-pris. Eksisterer totalpris, skal den oppgis og inkludere alle kostnader slik at sluttbruker slipper å regne seg frem til totalprisen. Ikke bare er dette med å sikre at man holder seg innenfor gjeldende lovverk, men det bidrar til at de som melder seg som interessenter er av høyere kvalitet. Det handler til syvende og sist om å treffe de som faktisk ønsker, og har mulighet til, å kjøpe boligene som markedsføres. Da unngår du å bruke ressurser på annonsering mot potensielle ikke-kjøpere.

Kilde: Forbrukertilsynet

vY 2022 - hei@vycom.no